​​Uniwersytet Śląski


Uniwersytet Śląski posiada w swojej ofercie bardzo zróżnicowaną możliwość współpracy z przedsiębiorcami w ramach prowadzonego Centrum ds. Badań Naukowych Współpracy z Gospodarką. Swoje cele w zakresie współpracy z biznesem realizuje poprzez:

 

 • Biuro Współpracy z Gospodarką koordynuje współpracę z otoczeniem biznesowym i samorządowym, współpracuje z innymi jednostkami uczelnianymi tj. Biuro Karier oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.   www.transfer.us.edu.pl

 

 • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku naukowo-badawczego Uniwersytetu Śląskiego, organizowania działań komercyjnych oraz wspierania strategicznych inwestycji związanych z ekonomiczno-społecznym rozwojem uczelni. Organizacja współpracuje z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, naukowymi i otoczeniem biznesu (regionalnym, krajowym i zagranicznym) - www.cittrfus.pl

 

 • Spółkę SPIN-US, która realizuje zadania  w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii, działając w kooperacji z naukowcami, brokerami oraz przedstawicielami biznesu, inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin i branż. W ofercie znaleźć można:
  • usługi dotyczące monitorowania rozwiązań opracowywanych na UŚ oraz doradztwa w zakresie    komercjalizacji wiedzy i technologii,
  • projektowanie pod żądaną specyfikację oraz wytwarzanie we współpracy z naukowcami UŚ aparatury naukowo-badawczej dla jednostek badawczych, działów B+R w firmach,
  • wspieranie powstawania firm opartych na wiedzy, pomysłach lub rozwiązaniach technologicznych studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych UŚ,
  • stworzenie uczelnianego funduszu inwestycyjnego, który będzie inwestować w wybrane rozwiązania stworzone na UŚ,
  • wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej oraz wykwalifikowanej kadry naukowej do realizacji usług na zlecenie gospodarki,
  • szeroki wachlarz szkoleń, jako forma transferu wiedzy powstałej na UŚ, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.

                  spinus.pl

 

 • Rzecznika Patentowego Uniwersytetu Śląskiego -  w ramach UŚ powołany został także Rzecznik Patentowy, który dba o należytą ochronę własności przemysłowej Uniwersytetu Śląskiego. Do głównych zadań należą: kwalifikowanie przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony (np. patentu na wynalazek) oraz utrzymywanie ochrony w mocy - www.us.edu.pl/?q=node/7314