Instytucje otoczenia biznesu działające w Katowicach

 

Instytucją otoczenia biznesu jest podmiot nie działający w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe.

Większość z nich stanowi organizacje pozarządowe, ale istnieją również podmioty, których działalność finansowana jest z budżetu państwa. Najczęściej działają na zasadzie non-profit, co znaczy, że zysk z działalności danej instytucji przeznaczany jest na jej cele statutowe (czyli na działalność własną).

Wśród istniejących instytucji otoczenia biznesu można wyróżnić poszczególne typy:

  • zrzeszenia przedsiębiorców (izby gospodarcze),
  • fundusze,
  • agencje rozwoju,
  • inne stowarzyszenia.

​