​​​​​Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


W Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich uzyskasz bezpłatne informacje na temat dotacji UE dostępnych dla Ciebie. W Katowicach Punkt Informacyjny prowadzony jest przy ul. Dąbrowskiego 23.

Z Punktem Informacyjnym można korespondować na adres e-mail punktinformacyjny@slaskie.pl.

Punkt czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek: 07:00-17.00,
 • wtorek-piątek: 07.30-15.30

Telefony do konsultantów:

 • (32) 77 40 172,
 • (32) 77 40 193,
 • (32) 77 40 194.

 

Jak należy przygotować się do kontaktu z Punktem Informacyjnym?

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Należy przygotować informacje na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie? Osoba, która chce założyć  działalność gospodarczą, Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), Organizacja pozarządowa, Administracja publiczna,  Instytucja kultury, Rolnik, Instytucja naukowo-badawcza, Osoba fizyczna, Szkoła wyższa, Jednostka szkolnictwa powszechnego, Inna (jaka?),
 • W  jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i  czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

 

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Przygotuj następujące informacje:

 • nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • data i numer naboru, w  którym przyznano Państwu dotację,
 • kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • gdzie Państwo realizują projekt?  (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski)
 • treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności  pracownicy Punktu mogą pomóc rozwiązać?

 

UWAGA!!! Pracownicy PIFE nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich  podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za  przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów i ich interpretacji.

Na stronie internetowej:

znajdziesz formatkę, za pomocą której będziesz mógł zadać pytanie na interesujący Cię temat drogą elektroniczną.