​​​​Rejestr Usług Rozwojowych (RUR)


 

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to internetowa baza zawierająca informacje nt. usług (m.in. szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne).

To miejsce, które utworzyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie przedsiębiorcy, instytucje, ich pracownicy oraz osoby indywidualne będą mogły zapoznać się z szeroką ofertą działań wspomagających ich rozwój. RUR został utworzony poprzez modyfikację istniejącej i prowadzonej przez PARP bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl.​

Użytkownicy RUR będą mogli również dokonywać oceny usług, w których brali udział, a także będą mogli zamawiać usługi, które będą świadczone pod konkretne ich zapotrzebowanie. Informację o takich zamówieniach użytkownicy będą mogli zamieszczać na „giełdzie pracy".

Działanie portalu będzie wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

UWAGA! RUR nie oferuje działań związanych z inwestycjami.

Jeżeli prowadzisz firmę szkoleniową, coachingową lub chcesz założyć firmę o tym profilu, RUR także jest dla Ciebie. Rejestracja w RUR oraz prezentacja za jego pośrednictwem usług będzie idealnym kanałem dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Jeżeli oferujesz usługi szkoleniowe komercyjne, wpisanie ich do bazy RUR jest dobrowolne i stanowić może promocję Twoich usług. Jeżeli natomiast na realizację oferowanych przez siebie usług pozyskałeś dotację, swoją ofertę musisz obligatoryjnie umieścić na portalu.​

Informacje na temat kryteriów i zasad uzyskania wpisu do RUR są zawarte w Karcie Podmiotu, który będzie musiał wypełnić każdy podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru.

UWAGA! Jeżeli będziesz chciał pozyskać dofinansowanie z EFS w ramach perspektywy 2014-2020 na usługi rozwojowe, będziesz zobowiązany do wybrania dostawcy usługi spośród podmiotów wpisanych do RUR.

Rejestracja w RUR to również zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu RUR – spisu zasad i warunków funkcjonowania RUR oraz praw i obowiązków jego użytkowników.

Na portalu RUR dowiesz się dodatkowo, jak:

  • przeprowadzić analizę potrzeb,
  • wybrać usługę,
  • zamówić usługę i czego należy oczekiwać od podmiotu ją świadczącego,
  • ocenić usługę.

Znajdziesz też wskazówki dot. obowiązujących w poszczególnych regionach zasad pozyskania dofinansowania oraz informację o aktualnych naborach prowadzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.