​Przedsiębiorczość młodych

 

Pamiętajmy! Ucząc się, studiując, nie przekreślasz swoich szans na udany biznes. Wręcz przeciwnie. Chcesz założyć własny biznes? Nie jesteś sam. Istnieje rzesza osób, stowarzyszeń i instytucji, których celem jest wspieranie osób młodych w podejmowaniu pierwszych kroków w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.


 

Państwo polskie gwarantuje osobom młodym pewne udogodnienia prawne, aby zachęcić do zakładania własnych biznesów:

 • przez pierwsze dwa lata działalności firmy płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne, a to jest dość atrakcyjna forma zachęty otwarcia biznesu dla młodzieży i studentów;
 • w projekcie ustawy o administracji podatkowej (od 1 stycznia 2016 r.) znalazł się zapis gwarantujący podatnikom obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Do tego, planuje się w ramach zmian, dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw, które działają na rynku krócej niż 18 miesięcy;
 • ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze gwarantuje możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia długu. Dzięki tej procedurze młodzież ma szansę otrzymać drugą szansę w razie niepowodzenia w fazie rozruchu firmy.


 

Studencie, jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem własnej działalności gospodarczej równolegle ze studiami, możesz to zrealizować. Uczelnie wyższe aby dostosować się do nowych wymogów rynkowych umożliwiają rozwój kariery naukowej równolegle z rozwojem własnej firmy. Możliwości, jakie oferują uczelnie, sprowadzają się m.in. do:

 • różnych form organizacji studiów tj. organizacja indywidualnego toku nauczania, studiowanie w trybie wieczorowym (zajęcia organizowane są popołudniami i wieczorem), studiowanie w trybie zaocznym (zajęcia organizowane są w weekendy),
 • umożliwienia zakładania spółek typu spin off, spin out,
 • umożliwienia działania w ramach swoich struktur organizacji studenckich, które zrzeszają osoby młode,
 • umożliwienia działania ośrodków wspomagających młode osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą tj. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

 

Jest to rozbudowana sieć ośrodków wsparcia młodych ludzi w fazie poprzedzającej rozpoczęcie działalności oraz w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej i rozwoju.

Ośrodki AIP oferują atrakcyjne usługi dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą tj.:

 • firma na próbę bez ZUS w AIP,
 • Cowork AIP,
 • Ekosystem AIP,
 • Startup Academy,
 • Startup Partners.

 

W Katowicach AIP działają przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (http://aipslas​k.pl/#StartUpY) oraz przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Więcej na temat Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości znajdziesz na stronie:

.

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Jest to organizacja biznesowa miasta Ruda Śląska, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nie działa dla zysku. Skupia się na tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza o innowacyjnym charakterze działalności, oferując usługi informacyjne i doradcze, coworking, networking, biura, fundusze na rozwój, szkolenia i eventy. Jako dynamiczny ośrodek postępu, rozwija obszary współpracy biznesu, nauki i samorządu. Zapewnia dostęp do infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności w elastycznych warunkach czasu i miejsca, dostęp do edukacji, inicjowanie i promocję nowoczesnych technologii. Aktywnie rozwija ideę społeczeństwa wiedzy, w którym wiedza i umiejętności pracownika decydują o jego pozycji zawodowej i społecznej.

www.inkubatorrudzki.pl