Start-up'y

 

Co to jest start-up?

Start-up to nowe przedsięwzięcie, nowy biznes. Najczęściej nową firmę określa się start-up'em jeśli działa w branży informatycznej i/lub nowy biznes oparty jest o nowe, innowacyjne rozwiązania, ale nie są to czynniki wymagane do określenia firmy jako start-up'u. Start-up'em można określić też przedsięwzięcie, które z założenia będzie odznaczało się stosunkowo niskim poziomem kosztów, i które  ma na celu praktyczną realizację pomysłu, na którym oparte ma być przedsięwzięcie. Wysokie ryzyko to kolejna cecha start-up'u. Najczęściej start-up'y to przedsięwzięcia, które są innowacyjne, wykorzystujące niestandardowe rozwiązania i przez co bardzo trudnym staje się oszacowanie, czy dany start-up ma szansę na powodzenie. Wydaje się więc, że założenie start-up'u może wiązać się z dużym ryzykiem niepowodzenia.

Zmiana mentalności w Polsce w podejściu do przedsiębiorczości i ryzyka biznesowego powoli zaczyna się zmieniać. Coraz więcej ludzi gotowych jest do podjęcia ryzyka i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Coraz więcej innowacyjnych pomysłów jest wdrażanych, Internet powoli staje się miejscem życia nie tylko społecznego, ale również biznesowego. To napędza rynek na coraz to nowe rozwiązania technologiczne, co kreuje nowe możliwości dla start-up'ów.​