​​Spotkania gospodarcze organizowane przez Forum Młodych przy RIG w Katowicach


 

Spotkania gospodarcze odbywają się cyklicznie w formie warsztatów, konferencji i seminariów. Skierowane są do młodych ludzi, którzy są zainteresowani tematyką przedsiębiorczości. Dzięki praktycznym poradom zapraszanych gości, którzy są związani ze światem biznesu i gospodarki, Forum Młodych RIG pragnie wskazać studentom drogę do kariery i prowadzić ich na ścieżkę sukcesu zawodowego. Spotkania Gospodarcze są zaplanowane w cyklu comiesięcznych konferencji w całym roku akademickim.

 http://www.forummlodych.pl/pl/aktualnosci