​​​Inicjatywa Młodzi Innowacyjni


Krajowa Izba Gospodarcza pod marką „Młodzi Innowacyjni" stworzyła inicjatywę, która integruje najważniejsze organizacje otoczenia młodego biznesu, szkoły wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, a przede wszystkim młodych innowacyjnych przedsiębiorców.
W ramach Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni" organizowane będą szkolenia, konferencje, spotkania
z liderami biznesu, z wydarzeniem flagowym w postaci „Forum Młodych Przedsiębiorców".

 

Więcej na temat Inicjatywy Młodzi Innowacyjni Krajowej Izby Gospodarczej przeczytasz na stronie www.min​nowacyjni.pl