​Młodzi przedsiębiorcy globalnie

 

Na świecie i w Europie działa wiele organizacji, które zrzeszają młodych przedsiębiorców lub są tworzone z myślą o młodych przedsiębiorcach. W jaki sposób można dotrzeć do tych organizacji? Przede wszystkim poprzez lokalne organizacje, które są ich członkami.

Do głównych korzyści związanych z uczestnictwem w tego typu organizacjach jest wymiana doświadczeń, możliwość dotarcia do potencjalnych kontrahentów na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia organizowane przez wymienione poniżej organizacje ułatwiają tworzenie sieci kontaktów na międzynarodową skalę.