​Zatrudnianie pracowników

 

Twoja firma potrzebuje wsparcia w postaci pracy innych osób? Zapoznaj się z różnymi formami zatrudnienia pracownika a także, jakie będziesz miał obowiązki i prawa z tego tytułu.

Obowiązki nałożone na pracodawcę wynikają przede wszystkim z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niektóre formy opodatkowania narzucają już pewne limity co do zawieranych umów z pracownikami. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z powyższymi aktami prawnymi, które możesz znaleźć na podstronie PRAWO.