​​​​​Urząd Wojewódzki


 

Kategoria sprawyTematy sprawyWydziałyDane adresoweStrona www
Transport Wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy, wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

​Wydział Infras​truktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

​​​Jagiellońska 25
40-032 Katowice

tel. 32 207 77 77

     

​​​ www.katowice.uw.gov.pl

 

bip.kato​​wice.uw.gov.pl/main​/index.html

     
Instytucje szkoleniowe

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Wydawanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w tym:

  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia,
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru ośrodków szkolenia,
  • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia.
Środowisko

Wydawanie opinii Wojewody w zakresie spełniania przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

PracaZezwolenie na prace cudzoziemca.

​​