​​Prz​edsiębiorca a BIP


BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stron internetowych, który został stworzony, aby udostępniać informacje publiczne w postaci elektronicznej. System składa się ze stron www, na których władze publiczne (tj. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne) oraz podmioty wykonujące zadania publiczne umieszczają informacje publiczne.

Przedsiębiorco, korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej danych instytucji tj. urząd miasta, urząd pracy, ZUS, urząd marszałkowski i wiele innych może okazać się dla Ciebie szybszym i łatwiejszym sposobem uzyskania informacji o danym podmiocie, czy też załatwienia określonej sprawy (właściwej dla danego urzędu).

System został stworzony na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Na stronie www.bip.gov.pl znajdziesz adresy stron BIP podmiotów, które na mocy ustawy są zobowiązane do prowadzenia Biuletynu, a także dane teleadresowe tych podmiotów wraz z informacją o redaktorach stron.