​​Pl​​anowanie strategiczne w MŚP


 

Każda firma posiada swoje cele, do których dąży. Określanie kierunków rozwoju i opracowywanie dróg, którymi firma podąża, aby osiągnąć postawione sobie cele stanowi proces planowania. Planowanie natomiast jest punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego. Ale po co planować? Przede wszystkim, żeby zminimalizować ryzyko, które niezmiennie jest obecne w każdej sferze prowadzenia działalności gospodarczej.

Dobrze opisana strategia wskazuje na przejaw racjonalizacji firmy, zwiększając szansę na jej przetrwanie i rozwój. Pozycja konkurencyjna mikro, małych i średnich firm w dużej mierze zależy od długofalowego planowania w ramach przyjętej strategii działania.

Poniżej znajdziesz odnośniki do stron poświęconych tematyce planowania strategicznego, a także ciekawe publikacje oraz opisane doświadczenia firm we wdrażaniu strategii rozwoju.

 

  • Założenia strategicznego planowania marketingowego w MSP:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=3306313967B9411D869820A4051BC03E

 

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizowała projekt systemowy „Planowanie strategiczne w MŚP", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw".

Odwiedź stronę projektu - http://www.parp.gov.pl/czy-warto-w-firmie-opracowac-i-wdrozyc-strategie-rozwoju-podsumowanie-doswiadczen-przedsiebiorcow-z-sektora-mmsp .

Znajdziesz tam doświadczenia przedsiębiorców w opracowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju – prezentacje, a także dokument zawierający „20 przykazań strategicznych. Dobre praktyki budowania i wdrażania strategii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach".

 

  • Publikacja „Wspieramy dobre zarządzanie", podpowiada czym jest planowanie i dlaczego warto prowadząc biznes planować. Stanowi ona także kompendium wiedzy o narzędziach usprawniających proces zarządzania w firmie, jakie mają do dyspozycji przedsiębiorcy w ramach oferty PARP - http://poig.parp.gov.pl/index/more/26740