​Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska

 

Przedsiębiorco, zorientuj się, czy w ramach Twojej działalności gospodarczej nie jesteś zobowiązany dodatkowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi korzystania ze środowiska.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, w mniejszym lub większym stopniu wpływa na stan środowiska, wykorzystuje jego zasoby. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znaczący sposób korzystają ze środowiska i w związku z tym państwo polskie nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki z tego tytułu (tj. opłaty i limity).

Właściwym urzędem, który egzekwuje regulacje prawne związane z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.