​​​​Wstęp

 


 

Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od tego czasu dla polskiej przedsiębiorczości otworzyły się nowe możliwości rozwojowe, a polski rynek stał się częścią jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego. Co to dla nas oznacza? To przede wszystkim: swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. To znaczy, że możemy otworzyć swoją działalność gospodarczą w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej,  zamieszkać w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, uczyć się tam, prowadzić biznesy z firmami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bez dodatkowych obciążeń finansowo-prawnych.

Definicja rynku wewnętrznego została opisana w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej art.26, pkt 2: „Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów."

Reguły, które zamieszczone są w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej służą osiągnięciu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a są nimi:

 • Zakaz dyskryminacji narodowościowych, pomiędzy państwami członkowskimi i ich obywatelami.
 • Zapewnienie obywatelom prawa do swobodnego poruszania się i osiedlania na całym terytorium Unii.
 • Zniesienie ceł oraz podatków mających równoważny do ceł skutek dla wymiany pomiędzy państwami członkowskimi.
 • Zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i środków mających równoważny do nich skutek dla wzajemnego handlu towarami oraz określenie pewnych wyjątków.
 • Zakaz jakichkolwiek form dyskryminacji ze strony monopoli państwowych.
 • Ustanowienie zasad, które zapewniają swobodny przepływ pracowników.
 • Zapewnienie osobom swobody przenoszenia się i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.
 • Zapewnienie swobody świadczenia usług.
 • Zniesienie restrykcji i zapewnienie swobody przepływu kapitału.
 • Zakaz zachowań sprzecznych ze swobodą konkurencji.
 • Zapewnienie właściwego stosowania reguł konkurencji zarówno do przedsiębiorstw publicznych, jak i przedsiębiorstw, którym udzielono szczególnych lub wyłącznych uprawnień.
 • Ustalenie warunków udzielania przez państwo pomocy publicznej swoim przedsiębiorstwom.
 • Obowiązki niestosowania przez państwa członkowskie dyskryminacji w sprawach fiskalnych.

 

Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat Lizboński) dostępny jest w formie PDF na stronie Księgarni Internetowej Komisji Europejskiej.

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC08115