Informacja nt. skutków brexitu dla polskich przedsiębiorców


W dniu 30 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Brexit oznacza istotną zmianę dla polskich firm będących brytyjskimi partnerami lub kontrahentami firm z Unii Europejskiej handlujących z Wielką Brytanią.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało poradnik dla polskich przedsiębiorców w związku z brexitem, umożliwiający przygotowanie na scenariusze, które mogą nastąpić po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyjście miękkie tzw. deal settlement oznacza wypracowanie warunków współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Uporządkowany brexit umożliwiłby zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, a także zawarcie umów o wolnym handlu. Okres przejściowy obowiązywałby od 30 marca 2019r. do 31 grudnia 2020r. przy jednoczesnym zachowaniu obecnych zasad relacji handlowych. Wyjście miękkie będzie mogło oznaczać dla przedsiębiorców konieczność dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów oraz uzyskanie właściwych certyfikatów. Dla przedsiębiorców istotnym elementem będzie również ograniczenie swobody przepływu osób i kapitału, a także zmiany zasad pobytu i dostępu pracowników z Polski do brytyjskiego rynku pracy.

Drugi scenariusz to wyjście twarde tzw. no deal zakłada, że nie zostaną wprowadzone żadne specjalne rozwiązania a relacje gospodarcze między Wielką Brytanią a Polską oparte będą na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Wyjście twarde oznaczać będzie również brak okresu przejściowego co skutkować będzie brakiem związku Wielkiej Brytanii z prawem Unii Europejskiej od 30 marca 2019r. Scenariusz ten oznaczać będzie także brak swobody przepływu osób, towarów, kapitału oraz usług. Dla polskich przedsiębiorców scenariusz twardy będzie wywierał konieczność stosowania się odmiennych standardów technicznych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Nastąpi również zmiana zasad rozliczania VAT w handlu transgranicznym, a także pojawią się kontrole graniczne.

W związku z różnymi etapami wyjścia z Unii Europejskiej, przedsiębiorcy powinni przygotować się na zmiany związane z zarówno z wyjściem miękkim jak i twardym w tym zróżnicowanie ceł, pozwoleń, certyfikatów oraz miejsca w łańcuchu dostaw. Obecnie w Unii Europejskiej dokumenty unijne mają charakter jednolity, w związku z brexitem konieczne będzie ponowne staranie się o wydanie pozwoleń oraz certyfikatów wydawanych przez instytucje brytyjskie warunkujące prowadzenie działalności gospodarczej w partnerstwie handlowym z podmiotami Wielkiej Brytanii. Na wskutek brexitu mogą zostać zerwane łańcuchy dostaw wynikające z posiadania przez polskich przedsiębiorców wielu partnerów w Wielkiej Brytanii a  także prowadzących tam handel.

W wyniku brexitu najbardziej narażonymi sektorami mogą być m.in. sektor transportowy, motoryzacyjny, elektromaszynowy, mechaniczny oraz spożywczy. Pozytywnym aspektem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie przenoszenie się firm z tamtego obszaru do innych państw m.in. Polski w celu prowadzenia firmy w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych udostępnia skrzynki mailowe brexit_negocjacje@msz.gov.pl oraz brexit@mpit.gov.pl gdzie polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w związku ze skutkami brexitu.