​Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania

 

Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, to pamiętaj, aby uwzględnić ten fakt przy wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej, zgłaszając adres zamieszkania jako adres siedziby firmy.

Jeżeli prowadzisz swoją firmę w miejscu, w którym mieszkasz, masz prawo (na określonych warunkach) uwzględnić część kosztów związanych z wydatkami na mieszkanie w kosztach działalności – kosztach uzyskania przychodu. Zagadnienie to regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z dnia 26 lipca 1991 r.

 

Kilka kroków jak to zrobić:

  • Wyznacz powierzchnię lokalu mieszkalnego, która będzie przeznaczona na działalność gospodarczą.
  • Napisz oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego z informacją, że siedziba firmy znajduje się w miejscu zamieszkania oraz określ w nim, jaka część powierzchni mieszkania będzie wykorzystana pod działalność gospodarczą. W tym przypadku kosztem działalności gospodarczej będzie proporcjonalnie określona część kosztów utrzymania mieszkania tj. proporcjonalna część kosztów czynszu, media (tj. prąd, woda, gaz), podatek od nieruchomości, amortyzacja. Jeśli wynajmujemy mieszkanie, kosztem może być część kosztów wynajmu.
  • Zgłoś do Urzędu Miasta fakt, że przeznaczasz część lokalu, w którym mieszkasz na biuro. Z tego tytułu będziesz płacić większy podatek od nieruchomości.