​​Działalność regulowana

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że działalność regulowana to „działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa." To znaczy, że aby mieć prawo do wykonywania działalności regulowanej, przedsiębiorca musi:

 • spełnić wymagania określone w danej ustawie;
 • uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej.

   

  O jakich wymaganiach może być mowa? Najczęściej są to:
 • posiadanie odpowiedniego wykształcenia (np. studia wyższe w danej specjalizacji),
 • zdanie egzaminu państwowego (lub korporacyjnego),
 • wykazanie się doświadczeniem zawodowym (np. staż pracy w danej dziedzinie),
 • wpis do odpowiedniego rejestru (najczęściej potwierdzonym poprzez nabycie uprawnień).

   

  Przykładowymi działalnościami regulowanymi na terenie RP są:
 • kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • działalność kantorowa,
 • organizowanie imprez turystycznych,
 • działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych;,
 • konfekcjonowanie lub wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin,
 • działalność pocztowa.

   

  Spis działalności regulowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także w innych krajach członkowskich najdziesz na stronie Komisji Europejskiej:

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
  (strona prowadzona w języku angielskim z możliwością wyboru języka niemieckiego i francuskiego).

   

  UWAGA! Każde państwo członkowskie posiada własną (odrębną) listę zawodów, które na ich terenie są zawodami regulowanymi. To znaczy, że ten sam zawód może być zawodem regulowanym w Polsce, a w innym państwie członkowskim może być wykonywany bez szczególnych ogranicze