PODNIEŚ KOMPETENCJE W SWOJEJ FIRMIE Z PROJEKTEM

"Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP"

 

      Informacje o projekcie: 

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa. 

Okres realizacji: 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Wartość projektu: 

44 661 000,00 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 35 327 859,36 zł.

 

Cel Projektu: 

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2022 roku. Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa. Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w ośmiu punktach w siedmiu miastach województwa śląskiego: w Katowicach, Częstochowie, Zawierciu, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bielsko Białej i Raciborzu.

Dla kogo? 

Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

Planowane efekty: 

- uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 5000 pracowników, kadry zarządzającej po udzielonej usłudze rozwojowej,
- zrealizowanie celu rozwojowego przez 1550 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.