​Polsko-Nigeryjski Szczyt Gospodarczy


25-26 września 2017 r. w Poznaniu odbędzie się Polsko-Nigeryjski Szczyt Gospodarczy (Polish-Nigeria Business and Investment Summit  - PONBIS).

Nigeria jest największym krajem w Afryce z liczbą ludności przekraczającą 185 milionów. Ogrom rynku i związane z tym potrzeby tworzą praktycznie nieograniczone możliwości współpracy gospodarczej. To jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie oraz członek Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Posiada liczne zasoby naturalne (ropa, gaz, zasoby kopalin stałych oraz znaczne powierzchnie rolne). Stwarza to finansowe podstawy do współpracy handlowej i inwestycyjnej.

Pomimo ogromnego potencjału w zakresie współpracy gospodarczej między Polską i Nigerią, wymiana handlowa oraz inwestycje pomiędzy tymi krajami są nadal bardzo nikle. Tymczasem zarówno polityczni jak i gospodarczy przywódcy obu krajów są gotowi wspierać nawiązywanie współpracy i prowadzenie wymiany gospodarczej, w celu uzyskania wzajemnych korzyści.

Celem konferencji jest połączenie zainteresowanych podmiotów gospodarczych z Polski z przedsiębiorstwami i instytucjami odpowiedzialnymi w Nigerii i przedstawienie możliwości korzystnej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw obu krajów. Szczyt pozwoli skoncentrować wszystkie zasoby na potencjalnych firmach, które rozpoczną nawiązywanie relacji niezbędnych do udanego partnerstwa biznesowego.

Założenia i cele szczytu:

  • Poszerzenie świadomości i wiedzy na temat możliwości biznesowych w Polsce i Nigerii.
  • Stworzenie dobrych relacji między biznesmenami z Polski i ich odpowiednikami w Nigerii.
  • Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Nigerii.
  • Znaczne zwiększenie wymiany handlowej między Polska i Nigerią.
  • Zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i Nigerii.
  • Przyczynienie się do rozwoju gospodarczego obu krajów.

 

Więcej informacji na http://ponbis.com/

Program wydarzenia: program ponbis.pdf