Wzor logo pip jpg.jpg

Zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym dla mikro zakładów "Zdobądź Dyplom PIP"

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe do udziału w bezpłatnym programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP". W przypadku branż „podwyższonego ryzyka", np. budownictwa, zakładów usług leśnych, zakładów produkcyjnych oprócz przetwórstwa drewna – dopuszcza się możliwość udziału pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Nabór do programu trwa do 26 lutego 2018 r.

Kolejne etapy programu: - bezpłatne szkolenie zorganizowane przez OIP Katowice dla pracodawców przystępujących do programu, - samokontrola uczestników programu na terenie swoich zakładów pracy z wykorzystaniem materiałów i wiedzy przekazanej podczas szkolenia, - skorzystanie z bezpłatnych porad specjalistów PIP, - bezpłatny audyt po ustaleniu terminu z inspektorem pracy, - podsumowanie programu i wręczenie Dyplomów PIP, pracodawcom, którzy pomyślnie zaliczyli audyt.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt z Sekcją Prewencji i Promocji OIP Katowice, (tel. 326041103 lub e-mail promocja@katowice.pip.gov.pl).
Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Pracodawcy zainteresowani udziałem w szkoleniu otrzymają bezpłatne poradniki z zakresu prawa pracy i BHP.


Formularz zgłoszeniowy: T403 Zdobądź dyplom PIP - Karta zgłoszenia.doc