Elektroniczne zwolnienia lekarskie - już od 1 lipca 2018 r. jedyną formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. Ten sposób z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści dla lekarzy, pacjentów i pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się
z podstawowymi informacjami, jakie wprowadza ta zmiana. 


Korzyści dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz ma dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Wystarczy wpisać numer PESEL pacjenta, a system automatycznie uzupełni pozostałe dane identyfikacyjne pacjenta. Adres czy dane płatnika u którego aktualnie zatrudniony jest pacjent wystarczy wybrać z wyświetlonej listy. System weryfikuje również datę początku okresu niezdolności do pracy według zasad określonych w przepisach. Podpowiada literowy kod (A i D) oraz numer statystyczny choroby. Podpowiada również o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, a wypełniony wniosek przesyła się w formie elektronicznej. System daje możliwość podejrzenia wcześniejszych zaświadczeń lekarskich pacjenta.

Wystawione przez lekarza e-ZLA jest przekazywane do ZUS automatycznie. Nie jest już wymagane dostarczanie do ZUS zwolnień w formie papierowej i przechowywania drugiej kopii. Nie trzeba też pobierać w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

Elektroniczne zwolnienia można podpisać za pomocą:

  1. certyfikatu udostępnionego przez ZUS na PUE (Platforma Usług Elektronicznych), który jest bezpłatny. Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat, a po upływie terminu można wnioskować o jego ponowne wydanie -   najpierw lekarz musi założyć profil na PUE;
  2. profilu zaufanego e-PUAP, który jest bezpłatny. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek na stronie ePUAP i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS,  
    w urzędzie miasta lub gminy, za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
  3. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest płatny (wydają go uprawnione Centra Certyfikacji).

 

Korzyści dla pacjenta

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie ma obowiązku dostarczać zwolnienia do pracodawcy (pracownik) lub do ZUS (prowadzący działalność gospodarczą). To oszczędza czas i zdrowie, wyklucza też ewentualne obniżenie zasiłku za zbyt późne doręczenie druku zwolnienia. Elektroniczne zwolnienie zostanie przesłane na profil PUE (Platforma Usług Elektronicznych) płatnika i do systemu ZUS automatycznie, zaraz po wystawieniu go przez lekarza.

Jeśli pacjent chce zyskać pewność, że jego zwolnienie lekarskie zostało wystawione i wysłane do ZUS lub pracodawcy wystarczy, że założy sobie profil na PUE. To proste i nie wymaga wiele czasu. Poza tym zawsze istnieje możliwość otrzymania wydrukowanego zaświadczenia od lekarza.

 

Korzyści dla pracodawców

Pracodawca dzięki elektronicznym zwolnieniom lekarskim zyskuje przede wszystkim dostęp do natychmiastowej informacji, że jego pracownikowi wystawiono e-ZLA. To jednak nie wszystkie udogodnienia. Pracodawca może też elektronicznie złożyć w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawionego zwolnienia. Nie będzie musiał sprawdzać 7 dniowego terminu w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie a co za tym idzie, obniżać zasiłku w przypadku jego nie dotrzymania. Profil PUE umożliwia też pracodawcy stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do tych wszystkich informacji jest założenie przez pracodawcę profilu PUE. 

 

Wszystkie potrzebne informacje na temat e-ZLA można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce lekarze www.zus.pl/ezla.

Na stronie jest również dostępny filmik instruktażowy jak założyć profil na PUE i poznać zalety wystawiania e-ZLA.


Dla lekarzy dostępne są szkolenia z zakresu e-ZLA zgodnie z poniższym harmonogramem