Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
12/31/2018
Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.
W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m.in.:
• większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu środków z obu stron;
• wymiana doświadczeń, umiejętności, kapitału finansowego i ludzkiego;
• działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa, ludności lokalnej i środowiska;
• wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;
• otwartość na innych uczestników rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:
• Kultura,
• Edukacja,
• Sport,
• Polityka społeczna,
• Ekologia i ochrona środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO
  
12/31/2018
W dn. 30.08.2018 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja, podczas której Miasto podpisało listy intencyjne z pracodawcami. Strony zadeklarowały współpracę w ramach realizacji projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/pcb.1575109099260057/1575108149260152/?type=3&theater
  
12/31/2018
Wiedza, networking i mentoring – to niezmienne trzy filary Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, którego jubileuszowa piąta edycja właśnie ruszyła. W ramach tegorocznej odsłony odbędzie się 5 śniadań biznesowych oraz program mentoringowy z udziałem 6 doświadczonych praktyków biznesu. Wsparcie otrzymają właściciele firm prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż trzy lata i mają nie więcej niż 35 lat.
http://msp.katowice.eu/Pages/Inauguracja-V-edycji-Programu-M%C5%82ody-Przedsi%C4%99biorca-w-Katowicach-.aspx
  
11/30/2018
Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Urząd Miasta Katowice oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Mentoring będzie odbywał się w okresie od października do listopada 2018 roku -  4 spotkania po 1,5 godziny.

Aby wziąć udział w bezpłatnym Mentoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://bit.ly/MentoringMP2018 
https://www.facebook.com/events/716634698717009/
  
10/24/2018
24 października 2018 roku w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym redakcja portalu IndustryStock.pl organizuje Międzynarodową Konferencję
JAK SPRZEDAĆ POLSKIE PRODUKTY NA RYNKACH EKSPORTOWYCH?

To wyjątkowe wydarzenie będzie skupiać w jednym miejscu doborowe grono osób zaangażowanych w procesy internacjonalizacji polskich produktów, know-how oraz polskiej gospodarki – menadżerów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z terenu całego kraju.

Kompleksowa i interdyscy¬plinarna wiedza międzynarodowego (Polska, Chiny, Hiszpania, Niemcy) grona wykładowców poparta będzie praktycznymi informacjami na temat efektywnego prowadzenia działań na zróżnicowanych rynkach eksportowych.
http://konferencjaeksport.elamed.pl/
  
10/20/2018
W dniach 20-23 października 2018 r. w Teheranie odbędą się III Targi Potencjału Eksportowego Islamskiej Republiki Iranu (IRANEXPO 2018).

Informacja o targach znajduje się na stronie www.irantsn.com, pod adresem e-mail info@irantsn.com oraz numerem telefonu +989134535321.

Strona irańska przekazała ponadto informację, że dla uczestników z zagranicy przewidziane są promocyjne i nieodpłatne udogodnienia obejmujące zakwaterowanie w hotelu na dwie doby, wyżywienie na 3 doby, transfery, organizacja spotkań B2B oraz wycieczki przemysłowe.

Źródło:  Departament Współpracy Ekonomicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych
http://msp.katowice.eu/Pages/default.aspx
  
10/11/2018
W dniach 11-14 października 2018 r. w Katowicach odbędzie się 11. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2018 – największe i najważniejsze wydarzenie dla środowiska przedsiębiorców rodzinnych w Polsce. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych co roku staje się platformą dialogu i współpracy przedstawicieli biznesu, państwa i nauki. Głównym celem Zjazdu jest ukazanie wizerunku firm rodzinnych jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, oraz jednocześnie, jako podmiotów innowacyjnych, które aspirują do ciągłego rozwoju, zdobywając nie tylko rynek polski, ale przede wszystkim rynki zagraniczne.
W ciągu trzech dni Zjazdu Katowice staną się miejscem spotkań przedsiębiorców rodzinnych nie tylko we własnym gronie, ale i z administracją rządową, przedstawicielami samorządów oraz środowiskiem naukowym i eksperckim. Program 11. edycji Zjazdu jest najbogatszy w historii wydarzenia, a lista prelegentów obfituje w znane nazwiska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Do grona patronów medialnych Zjazdu dołączyli m.in. telewizja TVP3 Katowice i Polskie Radio Katowice.
Wśród prelegentów i gości specjalnych Zjazdu będzie można spotkać założycieli i prezesów największych polskich firm rodzinnych m.in.: Selena FM, Mokate, Comarch, Colian Holding, Hasco-Lek i wielu innych. Nie zabraknie także wiedzy eksperckiej i naukowej, gdyż swój udział potwierdzili prof. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. Andrzej Sobaś (profesor ASP w Krakowie), Zuzanna Skalska (badaczka trendów w biznesie), a także prof. Andrzej Blikle (Honorowy Prezes IFR).
U-RODZINY to wyjątkowe wydarzenie, które służy integracji, wymianie doświadczeń i planowaniu wspólnych przedsięwzięć przez firmy rodzinne. Hasło przewodnie Zjazdu – Aspiracje i Możliwości, nawiązuje do głównego pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas wydarzenia – „Czy polskie firmy rodzinne mogą odgrywać ważną rolę w europejskiej i światowej gospodarce?”.
Strony internetowe: http://u-rodziny.pl/ oraz www.firmyrodzinne.pl  
http://https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
9/27/2018
Skorzystaj z bezpłatnej porady podatkowej❗

Akcja START BIZNES organizowana jest przez Urząd Miasta Katowice oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Szkolenie odbędzie się 27 września 2018r. (czwartek) w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 (Sala konferencyjna, piętro I) w godzinach 9:00 - 12:00.

 📝Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/a.961488160622157/1580471092057191/?type=3&theater
  
9/25/2018
Od 25 do 27 września ruszają Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, organizowane przez opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy ze swoim niemieckim odpowiednikiem - Deutsche Rentenversicherung.

Na indywidualną rozmowę już teraz można się umówić pod numerami telefonów:
77 451 17 37; 77 451 17 28 oraz pisząc na e-mail: dniporadnictwa.opole@zus.pl
http://msp.katowice.eu/Pages/Dni-Poradnictwa-Emerytalno-Rentowego.aspx
  
9/24/2018
Urząd Miasta Katowice serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn."ABC podejmowania działalności gospodarczej" - dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w sali konferencyjnej na I piętrze.
Szkolenie poprowadzi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Każdy z uczestników otrzyma informator dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, który może okazać się istotny w przypadku ubiegania się o dotacje.
Harmonogram szkolenia:
1. Możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach środków dostępnych w urzędach pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł.
2. Procedury podejmowania działalności gospodarczej. Omówienie formularza CEIDG-1 niezbędnego przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.
3. Podatek dochodowy - formy opodatkowania.
4. Podatek VAT i kasa fiskalna.
5. Obowiązki i koszty związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .
Rejestracja mailowa: msp@katowice.eu
Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/

Na skróty