Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
12/11/2019
Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej❓
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 45.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 32 349 06 81

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
http://msp.katowice.eu/Pages/E-akta.aspx
  
4/1/2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez EBOR zaproszeniu (Ogłoszenie 9304-GPN-48672 (PL)) do składania ofert przetargowych dotyczących zakupu 85 nowoczesnych autobusów do wykorzystania w transporcie miejskim w mieście Oskemen. 
Całkowita wartość projektu wynosi 12,8 mln Euro.
Projekt jest współfinansowany przez EBOR.
Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na oficjalnym portalu EBOR pod adresem: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181217c-.html
Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2019 r. o godz. 23.59 czasu lokalnego (Astana).
Dane dot. projektu:
Oskemen Bus
Procurement ref: 9304-GPN-48672 (PL)
Location: Kazakhstan
Business sector: Municipal and environmental infrastructure
Project number: 48672
Funding source: EBRD
Contract type: Project goods, works and services
Notice type: General Procurement notices
Dane do bezpośredniego kontaktu:
Transportnaya Kompaniya Goroda Ust-Kamenogorska LLP
154B Kazakhstan street, Oskemen, 070019, Republic of Kazakhstan,
Tel / fax: +7 (7232) 26 07 40
Tramvai_uk@mail.ru
 
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
3/30/2019
W dniu 30 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, co oznacza istotne zmiany dla polskich przedsiębiorców współpracujących z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Skutki brexitu dla polskich przedsiębiorców
  
3/29/2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez OECD wezwaniu (Ogłoszenie OECD RFQ_330) do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie firmy o zasięgu międzynarodowym, która zajmie się przygotowanie i wdrożeniem pierwszego etapu międzynarodowego badania PaRIS, dotyczącego wyników terapii oraz doświadczeń pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe (International Survey on the Outcomes and Experiences of Patients with Chronic Conditions).
 
Specjalne posiedzenie informacyjne dedykowane temu ogłoszeniu odbędzie się online dnia 20 grudnia 2018 r. o godz. 15 (czasu paryskiego).
 
Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.oecd.org/callsfortenders/RFQ_330_Summary.pdf
 
Firmy zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o dokonanie rejestracji na portalu OECD e-Sourcing (https://oecd.bravosolution.com).
 
Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r. o godz. 14 (czasu paryskiego).
 
Osoba do kontaktu: giorgio.cerniglia@oecd.org.
OECD zaprasza do udziału w przetargu dot. międzynarodowego badania nad wynikami terapii oraz nad doświadczeniami pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.
  
1/21/2019
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie  pn. "ABC nowego przedsiębiorcy” organizowane przez Urząd Miasta Katowice oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tematyka szkolenia:
• obowiązki osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej względem ZUS,
• e-składka - nowy wymiar rozliczeń,
• Konstytucja Biznesu,
• zmiana przepisów naliczania składek w roku 2019 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.01.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 11.00  w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Rejestracja mailowa: msp@katowice.eu

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie z ZUS - 21.01.2019 r.
  
1/21/2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez OECD wezwaniu (Ogłoszenie OECD RFQ_328) do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie firmy o zasięgu międzynarodowym, która zajmie się usprawnieniem obecnego systemu OECD dot. rozliczeń, budżetowania i kontroli środków trwałych. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:
 
● Część 1: Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) / SAP
● Część 2: ServiceNow
● Część 3: Archibus SaaS
● Część 4: Ogólna specyfikacja systemu, koordynacja i rozwój
 
Istnieje możliwość zgłoszenia do świadczenia usług w ramach wybranych części. Organizacja zastrzega sobie prawo do przypisania więcej niż jednej części jednemu usługodawcy.
 
Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.oecd.org/callsfortenders/RFQ328%20Fixed%20Asset%20Management%20SUMMARY.pdf
 
Firmy zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o dokonanie rejestracji na portalu OECD e-Sourcing (https://oecd.bravosolution.com).
 
Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 15 (czasu paryskiego).
 
Osoba do kontaktu: jerome.reverchon@oecd.org
Zaproszenie do udziału w przetargu dot. modernizacji obecnego systemu OECD dot. rozliczeń, budżetowania i kontroli środków trwałych
  
1/18/2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez EBOR zaproszeniu (Ogłoszenie EBOR 9271-IFT-46172) do składania ofert przetargowych dotyczących zaprojektowania oraz budowy nowego składowiska odpadów stałych w Erywaniu, a także zamknięcie starych składowisk oraz eksploatację składowisk niepodlegających zamknięciu,w tym nowo projektowanego.

Projekt współfinansowany przez EBOR, EBI, NIF UE oraz E5P.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na oficjalnym portalu EBOR pod adresem: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181030a.html 

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00.
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
1/15/2019
Zapraszamy do zapoznania się z komiksem pn. "Profesor Innowacyjny", promującym usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w województwem śląskim.

Komiks dostepny jest pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zapytaj_o_fundusze_europejskie_111618 
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
1/14/2019
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na doroczną
„Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.
Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej jest przyznawana na podstawie Zarządzenia nr 55/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 grudnia 2018r.
NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:
1.osobom fizycznym,
2.osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.),
które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.
WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:
1.organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także oraz jednostki miejskie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2.mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM
TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Wniosek o przyznanie Nagrody, wypełniony na formularzu stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, 40-003 Katowice, w terminie do 14 stycznia 2019 r.
WRĘCZENIE NAGRODY: 5 lutego 2019 r. podczas spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
Załączniki do pobrania ze strony:
http://www.katowice.eu/
pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagrody.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.
http://katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3317&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}
  
1/14/2019
Urząd Miasta Katowice oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na szkolenie pn. „ABC podejmowania działalności gospodarczej” zaplanowane w dniu 14.01.2019 r. (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 13.00.
Szkolenie poprowadzi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Poniżej harmonogram szkolenia:
1. Możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach środków dostępnych w urzędach pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł.
2. Procedury podejmowania działalności gospodarczej. Omówienie formularza CEIDG-1 niezbędnego przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.
3. Podatek dochodowy - formy opodatkowania.
4. Podatek VAT i kasa fiskalna.
5. Obowiązki i koszty związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .
Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej bez względu na status. Kierowane jest zarówno dla osób pracujących, uczących się jak i bezrobotnych. Informacje uzyskane w trakcie zajęć mają pomóc w podjęciu decyzji odnośnie rejestracji firmy. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Miejsce: Urząd Miasta Katowice, ul. Francuska 70, sala konferencyjna na I piętrze.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/

Na skróty