Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
12/31/2018
Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.
W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m.in.:
• większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu środków z obu stron;
• wymiana doświadczeń, umiejętności, kapitału finansowego i ludzkiego;
• działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa, ludności lokalnej i środowiska;
• wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;
• otwartość na innych uczestników rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:
• Kultura,
• Edukacja,
• Sport,
• Polityka społeczna,
• Ekologia i ochrona środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO
  
10/24/2018
24 października 2018 roku w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym redakcja portalu IndustryStock.pl organizuje Międzynarodową Konferencję
JAK SPRZEDAĆ POLSKIE PRODUKTY NA RYNKACH EKSPORTOWYCH?

To wyjątkowe wydarzenie będzie skupiać w jednym miejscu doborowe grono osób zaangażowanych w procesy internacjonalizacji polskich produktów, know-how oraz polskiej gospodarki – menadżerów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z terenu całego kraju.

Kompleksowa i interdyscy¬plinarna wiedza międzynarodowego (Polska, Chiny, Hiszpania, Niemcy) grona wykładowców poparta będzie praktycznymi informacjami na temat efektywnego prowadzenia działań na zróżnicowanych rynkach eksportowych.
http://konferencjaeksport.elamed.pl/
  
7/19/2018
Korzystanie z elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla wielu przedsiębiorców jest alternatywą: mogą oni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i odbierać e-ZLA, lub pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach.

Jednak nie dotyczy to wszystkich!
Sprawdź, kto obowiązkowo musi założyć profil na PUE.
http://msp.katowice.eu/Pages/Profil-PUE-ZUS.aspx
  
7/1/2018
Elektroniczne zwolnienia lekarskie - już od 1 lipca 2018 r. jedyną formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. Ten sposób z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści dla lekarzy, pacjentów i pracodawców.
 
Korzyści dla lekarzy
Wystawione przez lekarza e-ZLA jest przekazywane do ZUS automatycznie. Nie jest już wymagane dostarczanie do ZUS zwolnień w formie papierowej i przechowywania drugiej kopii. Nie trzeba też pobierać w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

Korzyści dla pacjenta
Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie ma obowiązku dostarczać zwolnienia do pracodawcy (pracownik) lub do ZUS (prowadzący działalność gospodarczą). To oszczędza czas i zdrowie, wyklucza też ewentualne obniżenie zasiłku za zbyt późne doręczenie druku zwolnienia. Elektroniczne zwolnienie zostanie przesłane na profil PUE (Platforma Usług Elektronicznych) płatnika i do systemu ZUS automatycznie, zaraz po wystawieniu go przez lekarza.

Korzyści dla pracodawców
Pracodawca dzięki elektronicznym zwolnieniom lekarskim zyskuje przede wszystkim dostęp do natychmiastowej informacji, że jego pracownikowi wystawiono e-ZLA. Pracodawca może też elektronicznie złożyć w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawionego zwolnienia. Nie będzie musiał sprawdzać 7 dniowego terminu w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie a co za tym idzie, obniżać zasiłku w przypadku jego nie dotrzymania. Profil PUE umożliwia też pracodawcy stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do tych wszystkich informacji jest założenie przez pracodawcę profilu PUE.
 
Wszystkie potrzebne informacje na temat e-ZLA można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce lekarze www.zus.pl/ezla.
http://msp.katowice.eu/Pages/e-ZLA-elektroniczne-zwolnienia-lekarskie.aspx
  
6/28/2018
W ramach Akcji Start Biznes, organizowanej przez Urząd Miasta Katowice oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział Śląski, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej.

Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu Start Biznes obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania.

📆 Konsultacje odbędą się w dniu 28.06.18 r. (czwartek) w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 (Sala konferencyjna I piętro).

⏰ W godzinach 09.00 - 12.00

📝Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
https://www.facebook.com/events/189937491728205/
  
6/25/2018
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Technologie cyfrowe i języki obce - nie obce dla śląskich pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących i zamieszkałych w województwie śląskim.

Więcej informacji na stronie internetowej Projektu: www.technologiecyfrowe.biuroprojektu.eu
http://msp.katowice.eu/Pages/Bezp%C5%82atne-szkolenia-j%C4%99zykowe-i-komputerowe.aspx
  
6/20/2018
W dniach 20-21 czerwca 2018r. odbędzie sie XI edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

W tym roku istotne będzie promowanie oraz kształtowanie postaw pro-ekologicznych poprzez prezentacje nowoczesnych metod dbania o środowisko.
https://www.facebook.com/events/149593855730493/
  
6/18/2018
Urząd Miasta Katowice oraz Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie pn. "Przedsiębiorcą Być!", które odbędzie się w dniu 18.06.18 r. (poniedziałek) w godz.: 10.00-13.00 w budynku UMK przy ul. Francuskiej 70 w sali konferencyjnej na I piętrze. Szkolenie dedykowane jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą z Katowic oraz okolic. Na szkoleniu poruszone zostaną tematy z zakresu opracowania biznesplanu metodą Business Model Canvas:
• Własny pomysł na biznes jako wartość.
• Zasoby niezbędne do rozpoczęcia działalności.
• Klienci i ich kluczowa rola w modelu biznesowym.
• Jak pozyskać, obsłużyć i zatrzymać klientów?
• Sposoby dotarcia do klientów.
• Finansowanie działalności.
• Koszty działalności.
• Współpraca z dostawcami.
• Co zrobić żeby firma sprawnie funkcjonowała?
oraz zmian związanych z Konstytucją Biznesu:
• Czym jest działalność gospodarcza wg. nowej ustawy?
• Kiedy należy złożyć wniosek o wpis do CEiDG?
• Ulgi na start dla przedsiębiorcy.
• Prawo, które sprzyja przedsiębiorczości.
• Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
5/31/2018
W tym roku rozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze. Zamiast kilku przelewów do ZUS przedsiębiorcy opłacają składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego (NRS). 

Jeśli masz wątpliwości w zakresie opłacania, rozliczania wpłat, bądź chcesz uzyskać odpowiedź na inne pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej możesz skorzystać z pomocy doradcy płatnika składek. Jego stanowisko znajduje się na Sali Obsługi Klientów w każdym Oddziale i jednostce terenowej ZUS. Możesz także zarezerwować wizytę u doradcy nie wychodząc z domu. Wystarczy że zalogujesz się na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

Więcej informacji o e-Składce można przeczytać na stronie internetowej http://www.zus.pl/eskladka.
http://msp.katowice.eu/Pages/e-sk%C5%82adka.aspx
  
5/29/2018
Urząd Miasta Katowice oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na szkolenie pn. „ABC podejmowania działalności gospodarczej” zaplanowane w dniu 29.05.2018 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 13.00.
Szkolenie poprowadzi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Poniżej harmonogram szkolenia:
1. Możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach środków dostępnych w urzędach pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł.
2. Procedury podejmowania działalności gospodarczej. Omówienie formularza CEIDG-1 niezbędnego przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.
3. Podatek dochodowy - formy opodatkowania.
4. Podatek VAT i kasa fiskalna.
5. Obowiązki i koszty związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .
Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej bez względu na status. Kierowane jest zarówno dla osób pracujących, uczących się jak i bezrobotnych. Informacje uzyskane w trakcie zajęć mają pomóc w podjęciu decyzji odnośnie rejestracji firmy. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Miejsce: UMK ul. Francuska 70, sala konferencyjna na I piętrze.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/

Na skróty