Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
3/30/2019
W dniu 30 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, co oznacza istotne zmiany dla polskich przedsiębiorców współpracujących z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Skutki brexitu dla polskich przedsiębiorców
  
1/2/2019
Urząd Miasta Katowice zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez Konstytucję Biznesu oraz zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 11.00  w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Rejestracja mailowa: msp@katowice.eu

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy na szkolenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  
1/1/2019
25 września 2018 r. rząd przyjął Pakiet MŚP, który ma na celu wprowadzenie około 50 uproszczeń dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jest to projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będący wynikiem rozmów z przedsiębiorcami, głównie małymi i średnimi.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Pakiet MŚP
  
1/1/2019
Innovation Box to nowy instrument Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który wprowadza opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej stawką podatkową o wysokości 5%. Dotyczy to podatników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami takich praw lub posiadają prawa do ich wykorzystywania na podstawie umowy licencyjnej, na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Wprowadzenie takiego instrumentu ma na celu wzrost atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje znajdą się w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT i zgodnie z założeniami projektodawców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
http://msp.katowice.eu/Pages/Innovation-Box-.aspx
  
12/31/2018
Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.
W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Zapraszamy do współpracy z NGO
  
12/31/2018
W dn. 30.08.2018 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja, podczas której Miasto podpisało listy intencyjne z pracodawcami. Strony zadeklarowały współpracę w ramach realizacji projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/pcb.1575109099260057/1575108149260152/?type=3&theater
  
12/31/2018
Wiedza, networking i mentoring – to niezmienne trzy filary Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, którego jubileuszowa piąta edycja właśnie ruszyła. W ramach tegorocznej odsłony odbędzie się 5 śniadań biznesowych oraz program mentoringowy z udziałem 6 doświadczonych praktyków biznesu. Wsparcie otrzymają właściciele firm prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż trzy lata i mają nie więcej niż 35 lat.
http://msp.katowice.eu/Pages/Inauguracja-V-edycji-Programu-M%C5%82ody-Przedsi%C4%99biorca-w-Katowicach-.aspx
  
11/30/2018
Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Urząd Miasta Katowice oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Mentoring będzie odbywał się w okresie od października do listopada 2018 roku -  4 spotkania po 1,5 godziny.

Aby wziąć udział w bezpłatnym Mentoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://bit.ly/MentoringMP2018 
https://www.facebook.com/events/716634698717009/
  
11/26/2018
Urząd Miasta Katowice zaprasza na bezpłatne szkolenie pn."ABC podejmowania działalności gospodarczej", które odbędzie się w dniu 26.11.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter).
Szkolenie poprowadzi specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Każdy z uczestników otrzyma informator dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, który może okazać się istotny w przypadku ubiegania się o dotacje.
Harmonogram szkolenia:
1. Możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach środków dostępnych w urzędach pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł.
2. Procedury podejmowania działalności gospodarczej. Omówienie formularza CEIDG-1 niezbędnego przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.
3. Podatek dochodowy - formy opodatkowania.
4. Podatek VAT i kasa fiskalna.
5. Obowiązki i koszty związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .
Rejestracja mailowa: msp@katowice.eu
Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
https://www.facebook.com/events/935814863294123/
  
11/25/2018
Ustawa stanowi część pakietu ułatwień dla biznesu „100 Zmian dla Firm” przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem ustawy jest zapewnienie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci wraz ze wzmocnieniem ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa m.in. kontrahentów, kooperantów, konsumentów
i pracowników.
Możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela będzie opierała się na funkcjonowaniu instytucji zarządu sukcesyjnego. Zadaniem osoby pełniącej funkcje zarządcy sukcesyjnego będzie prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w imieniu własnym na rachunek właścicieli od chwili otwarcia spadku aż do jego podziału między spadkobierców, nie dłużej niż dwa lata.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wejdzie w życie 25 listopada 2018r.
http://msp.katowice.eu/Pages/Ustawa-o-zarz%C4%85dzie-sukcesyjnym-przedsi%C4%99biorstwem-.aspx

Na skróty