Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
1/1/2019
25 września 2018 r. rząd przyjął Pakiet MŚP, który ma na celu wprowadzenie około 50 uproszczeń dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jest to projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będący wynikiem rozmów z przedsiębiorcami, głównie małymi i średnimi.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Pakiet MŚP
  
1/1/2019
Innovation Box to nowy instrument Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który wprowadza opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej stawką podatkową o wysokości 5%. Dotyczy to podatników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami takich praw lub posiadają prawa do ich wykorzystywania na podstawie umowy licencyjnej, na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Wprowadzenie takiego instrumentu ma na celu wzrost atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje znajdą się w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT i zgodnie z założeniami projektodawców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
http://msp.katowice.eu/Pages/Innovation-Box-.aspx
  
12/31/2018
Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.
W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Zapraszamy do współpracy z NGO
  
12/31/2018
W dn. 30.08.2018 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja, podczas której Miasto podpisało listy intencyjne z pracodawcami. Strony zadeklarowały współpracę w ramach realizacji projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/pcb.1575109099260057/1575108149260152/?type=3&theater
  
12/31/2018
Wiedza, networking i mentoring – to niezmienne trzy filary Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, którego jubileuszowa piąta edycja właśnie ruszyła. W ramach tegorocznej odsłony odbędzie się 5 śniadań biznesowych oraz program mentoringowy z udziałem 6 doświadczonych praktyków biznesu. Wsparcie otrzymają właściciele firm prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż trzy lata i mają nie więcej niż 35 lat.
http://msp.katowice.eu/Pages/Inauguracja-V-edycji-Programu-M%C5%82ody-Przedsi%C4%99biorca-w-Katowicach-.aspx
  
11/30/2018
Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Urząd Miasta Katowice oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Mentoring będzie odbywał się w okresie od października do listopada 2018 roku -  4 spotkania po 1,5 godziny.

Aby wziąć udział w bezpłatnym Mentoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://bit.ly/MentoringMP2018 
https://www.facebook.com/events/716634698717009/
  
11/6/2018
Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w wizycie szkoleniowej w Genewie, w dniu 6 listopada 2018 r.
http://msp.katowice.eu/Pages/Seminarium-CPAG-.aspx
  
11/5/2018
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez OECD wezwaniu (Ogłoszenie OECD RFQ_305) do składania ofert przetargowych mających na celu wyłonienie firm o zasięgu międzynarodowym, świadczących usługi związane z realizowaną przez tę organizację Strategią Cyfrową.
Wezwanie przetargowe podzielone zostało na dwie niezależne od siebie części: (1) usługi doradcze oraz (2) usługi badawcze. OECD może dokonać wyboru różnych oferentów dla każdej części lub wielu oferentów dla jednej części.

📅 Termin składania ofert upływa 5 listopada 2018r. o godz. 15:00 (czasu paryskiego)
Osoba do kontaktu: jerome.reverchon@oecd.org

Rejestracja 👇
https://oecd.bravosolution.com
Więcej informacji 👇
https://www.oecd.org/callsfortenders/RFQ_305_DKI%20Digital%20Strategy%20SUMMARY.pdf
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/a.961488160622157/1615936911843942/?type=3&theater
  
10/29/2018
Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępne na rynku źródła finansowania to tematy, które będą poruszane podczas warsztatów „Przedsiębiorcą być!”. Spotkanie przy współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach odbędzie się 29 października w godz.: 10:00-13:00 w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70.
 „Przedsiębiorcą Być!” to spotkanie, którego celem jest nie tylko edukacja osób w zakresie przedsiębiorczości, ale również skłanianie uczestników do odkrywania w sobie talentów
do prowadzenia biznesu. Podczas warsztatów Wolontariusze Fundacji prowadząc kilkugodzinne spotkanie postarają się wyjaśnić uczestnikom prawne formy zakładanych firm, wpływ tej formy na rozliczane podatki, a także na rodzaj prowadzonej księgowości. Opowiedzą także czym są środki trwałe w firmie oraz udzielą informacji na temat praktycznych aspektów prowadzenia biznesu.
Spotkanie to, poza dawką przydatnej wiedzy, jest również doskonałą okazją  do nawiązania relacji biznesowych, a także do weryfikacji i oceny prowadzonych dotychczas przedsięwzięć.
A jeśli na działania brakuje nam funduszy to jest to idealne miejsce aby dowiedzieć się, czy prowadzona przez nas działalność ma szasnę na dofinansowanie na start i rozwój w postaci kredytu, pożyczki a może dotacji unijnej.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w temacie przedsiębiorczości zapraszamy już dziś do rejestracji.
Udział w warsztatach jest bezpłatny w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: msp@katowice.eu
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/?ref=bookmarks
  
10/24/2018
24 października 2018 roku w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym redakcja portalu IndustryStock.pl organizuje Międzynarodową Konferencję
JAK SPRZEDAĆ POLSKIE PRODUKTY NA RYNKACH EKSPORTOWYCH?

To wyjątkowe wydarzenie będzie skupiać w jednym miejscu doborowe grono osób zaangażowanych w procesy internacjonalizacji polskich produktów, know-how oraz polskiej gospodarki – menadżerów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z terenu całego kraju.

Kompleksowa i interdyscy¬plinarna wiedza międzynarodowego (Polska, Chiny, Hiszpania, Niemcy) grona wykładowców poparta będzie praktycznymi informacjami na temat efektywnego prowadzenia działań na zróżnicowanych rynkach eksportowych.
http://konferencjaeksport.elamed.pl/

Na skróty