Przedsiębiorco,

Ten serwis stworzony został z myślą o Tobie. Głównym jego celem jest ułatwienie znalezienia spośród gąszczu informacji tych, które pomogą Ci w sprawny sposób założyć i poprowadzić własną firmę. Ułatwi Ci poruszanie się po prawach i obowiązkach, które na Tobie spoczywają. Dowiesz się, do jakich urzędów i instytucji kierować swoje sprawy, a także jakie działania podejmuje miasto Katowice na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj znajdziesz informacje na temat programów wsparcia dla Twojej firmy oraz o ciekawych wydarzeniach skierowanych dla firm z sektora MŚP.

Dlaczego ten sektor przedsiębiorczości zasługuje na największą uwagę? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to aż 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej. W Polsce w 2017 r. działa ogółem około 1,9 mln firm, z czego 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ważne terminy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualności​

  
  
Streszczenie
  
  
4/1/2019
Szczyt Klimatyczny, który przyciągnie do Katowic 30 tys. delegatów ze 196 krajów, wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu – w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie. Poniżej podajemy stan uzgodnień obowiązujący na 20 listopada. Ze względu na możliwość dalszych zmian zachęcamy Państwa do śledzenia aktualnych informacji, które będą publikowane na stronie www.katowice.eu 
http://msp.katowice.eu/Pages/Zmiany-w-organizacji-ruchu-COP24.aspx
  
3/30/2019
W dniu 30 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, co oznacza istotne zmiany dla polskich przedsiębiorców współpracujących z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Skutki brexitu dla polskich przedsiębiorców
  
3/1/2019
Zapraszamy do zapoznania się z komiksem pn. "Profesor Innowacyjny", promującym usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w województwem śląskim.

Komiks dostepny jest pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zapytaj_o_fundusze_europejskie_111618 
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
1/18/2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej uprzejmie informuje o ogłoszonym przez EBOR zaproszeniu (Ogłoszenie EBOR 9271-IFT-46172) do składania ofert przetargowych dotyczących zaprojektowania oraz budowy nowego składowiska odpadów stałych w Erywaniu, a także zamknięcie starych składowisk oraz eksploatację składowisk niepodlegających zamknięciu,w tym nowo projektowanego.

Projekt współfinansowany przez EBOR, EBI, NIF UE oraz E5P.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na oficjalnym portalu EBOR pod adresem: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181030a.html 

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00.
https://www.facebook.com/Strefa-Innowacji-Miasta-Katowice-950505755053731/
  
1/1/2019
25 września 2018 r. rząd przyjął Pakiet MŚP, który ma na celu wprowadzenie około 50 uproszczeń dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jest to projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będący wynikiem rozmów z przedsiębiorcami, głównie małymi i średnimi.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Pakiet MŚP
  
1/1/2019
Innovation Box to nowy instrument Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który wprowadza opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej stawką podatkową o wysokości 5%. Dotyczy to podatników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami takich praw lub posiadają prawa do ich wykorzystywania na podstawie umowy licencyjnej, na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Wprowadzenie takiego instrumentu ma na celu wzrost atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje znajdą się w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT i zgodnie z założeniami projektodawców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
http://msp.katowice.eu/Pages/Innovation-Box-.aspx
  
12/31/2018
Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.
W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Zapraszamy do współpracy z NGO
  
12/31/2018
W dn. 30.08.2018 r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja, podczas której Miasto podpisało listy intencyjne z pracodawcami. Strony zadeklarowały współpracę w ramach realizacji projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!
https://www.facebook.com/950505755053731/photos/pcb.1575109099260057/1575108149260152/?type=3&theater
  
12/31/2018
Wiedza, networking i mentoring – to niezmienne trzy filary Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach, którego jubileuszowa piąta edycja właśnie ruszyła. W ramach tegorocznej odsłony odbędzie się 5 śniadań biznesowych oraz program mentoringowy z udziałem 6 doświadczonych praktyków biznesu. Wsparcie otrzymają właściciele firm prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż trzy lata i mają nie więcej niż 35 lat.
http://msp.katowice.eu/Pages/Inauguracja-V-edycji-Programu-M%C5%82ody-Przedsi%C4%99biorca-w-Katowicach-.aspx
  
11/30/2018
Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Urząd Miasta Katowice oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Mentoring będzie odbywał się w okresie od października do listopada 2018 roku -  4 spotkania po 1,5 godziny.

Aby wziąć udział w bezpłatnym Mentoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://bit.ly/MentoringMP2018 
https://www.facebook.com/events/716634698717009/

Na skróty