Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med SIlesia zaprasza do udziału w Seminarium Diabetologicznym "Stopa Cukrzycowa - Leczenie Trudno Gojacych się Ran"


Zapraszamy do udziału w Seminarium Diabetologicznym - "Stopa Cukrzycowa - Leczenie Trudno Gojąych się Ran", które odbędzie się 7 września 2019 r. w godz. 9-12 w Śląskiej Izbie Lekarskiej (aula główna) przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach. 

Celem Seminarium, organizowanego w ramach programu "Akademia Innowacji w Zdrowiu", jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie, w gronie ekseprów nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka - a przez to być może bardziej efektywnej - strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukryzcy oraz jej powikłań. 

Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukryzcą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają większego pochylenia się nad tym schorzeniem, podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań. 

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów, podologów, pielęgniarek, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, biotechnologów i managerów ochrony zdrowia, przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studnetów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych - do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem. 


W programie:

  • Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania.

  • Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.

  • Stopa cukrzycowa - jak ja to robię?

  • Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran. 

  • Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdycyplinarna na przykładach wybranych pacjentów. 

  • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu stopy cukrzycowej - doświadczenia własne. 

  • Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia we wspomaganiu leczenia stopy cukrzycowej. Podobarometryczna analiza obciążeń stopy jako czynnik profilaktyki owrzodzeń w stopie cukrzycowej. 

  • Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. 


Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Organizatorzy przewidują punkty edukacyjne. 

Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/


Wykładowcami Seminarium są: Prof. Krzysztof Strojek (konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii), lek. med. Artur Wielgórecki (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran"), Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran"),mgr Angelika Wieszkucka-Mnich (podolog),mgr Justyna Kapuściok (pielęgniarka - specjalizująca się w leczeniu „trudno gojących się ran", Dr n. k. f. Robert Trybulski (fizjoterapeuta), Dr hab. n. med. Rafał Bułdak (biotechnolog), Adam Konka, MBA (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Prezes jednostki naukowej działającej na styku badań i wdrożeń). 


Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia do dn. 02 września 2019 r. mail: biuro@kmptm.pl;  tel. +48 32 705 03 05 lub bezpośrednią rejestrację na stronie seminarium www.kmptm.pl/seminarium-2019/.

Zapraszamy!