​Dot. seminarium CPAG nt. zamówień publicznych pt. "How to do Business with CPAG?" 


Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w wizycie szkoleniowej w Genewie, w dniu 6 listopada 2018 r.

 

Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami biznesowymi oferowanymi przez rynek zamówień publicznych organizacji międzynarodowych zrzeszonych w ramach Common Procurement Activities Group – CPAG (Gavi Alliance, IBE-UNESCO, ILO, IOM, ITU, ITC, UNAIDS, UNICEF, UNDP, UNHCR, UNITAR, UNICC, UNOG, UNOPS, the Global Fund, WHO, WIPO, WMO, WTO).


Wydarzenie zostanie zrealizowane w języku angielskim.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty transportu i pobytu na miejscu. Udział w szkoleniu i spotkaniach dodatkowych jest bezpłatny.


Do udziału w szkoleniu organizowanym przez CPAG należy zarejestrować się osobiście w terminie do 2 listopada 2018 r. pod adresem https://reg.unog.ch/event/26063/, gdzie dostępna jest również agenda tego wydarzenia.

Prosimy też o przekazanie informacji o gotowości udziału w wydarzeniu do MSZ DWE, na adresy: marcin.nowak@msz.gov.plbeata.pich@msz.gov.pl do dnia 2 listopada 2018 r.