Mentoring - Program Młody Przedsiębiorca w Katowicach 


Mentoring w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach to cykl spotkań z ekspertami – praktykami biznesu, którzy będą pracować z wybranymi doświadczonymi przedsiębiorcami nad wyzwaniami i problemami, które napotykają w swojej działalności biznesowej. Inicjatywa ta realizowana przez Urząd Miasta Katowice oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


MENTORZY

Mentorzy Programu będą wspierać wyselekcjonowaną grupę Młodych Przedsiębiorców podczas indywidualnych spotkań. Każdy z nich nieodpłatnie udzieli swojego wsparcia. 

Grzegorz Dymek – Założyciel Anshar Studios S.A.

Agata Hagno – Prezes Zarządu DPM Sp. z o.o.

Piotr Kowalski – Założyciel Press To Read i PR Manager JadeZabiore.pl

Grzegorz Kurzyp – General Manager  QL Max

Rafael Moucka – Założyciel Positive Technology

Mateusz Pycia – Założyciel i CEO Globkurier


W okresie od października do listopada 2018 roku wybrani Młodzi Przedsiębiorcy spotkają się z Mentorami Programu. W sumie odbędą się 4 spotkania po 1,5 godziny, razem 6 godzin roboczych. Uczestnik Mentoringu wskaże, jakie cele będzie chciał osiągnąć poprzez uczestnictwo w Programie Mentoringowym. W ciągu 2 miesięcy jego trwania ma czas na zrealizowanie określonej zmiany, w tym czasie zaś może liczyć na doradztwo ze strony Mentora.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Inicjatywa ta skierowana jest do Młodych Przedsiębiorców – osób w wieku do 35. roku życia, które prowadzą firmę nie dłużej niż trzy lata. Warunkiem udziału w Programie Mentorskim jest posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca/ dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Katowice, jak również – w przypadku firm z siedzibą/zarejestrowanych poza Katowicami – posiadanie biura, pakietu w inkubatorze, miejsca w coworkingu, sklepu,show room’u, punktu usługowego czy innej formy fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej w Katowicach.


Aby wziąć udział w bezpłatnym Mentoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/MentoringMP2018