​Konsultacje publiczne ogłoszone przez Komisję Europejską


Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych zarówno osoby prywatne jak również organizacje i instytucje związane z dziedziną, której odtyczą poszczególne konsultacje. 

Przykładowe tematy konsultacji:

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP. Kwestionariusz dostępny jest tutaj 
Termin: 8 marzec 2018


Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.
Kwestionariusz dostępny jest tutaj 
Termin: 8 marzec 2018


Konsultacje w sprawie ustanowienia ustanowienia funduszu na rzecz innowacji w ramach działania w dziedzinie klimatu

Konsultacje otwarte są dla:

  • Zainteresowanych stron, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.

  • Zainteresowanych stron, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.

  • Osób prywatnych.

Termin: 8 kwiecień 2018


Pozostałe konsultacje dotyczące m.in. takich dziedzin jak: migracja, gospodarka i społeczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo, infrastruktura, środowisko znajdą Państwo tutaj.

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Pro Silesia i Domu Polski Południowej w Brukseli