Konferencja TechMine

BIZNES, TECHNOLOGIE, ZARZĄDZANIE.


TechMine Innovation Community to społeczność innowacyjnych przedsiębiorców, menadżerów i osób zainteresowanych nowoczesną gospodarką oraz rozwojem technologii. Od 2011 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wystapili eksperci, inwestorzy i doświadczeni przedsiębiorcy, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Nawiązane kontakty zaowocowały powstaniem nowych przedsięwzięć, partnerstw i inwestycji. Stawiamy na interakcję ludzi, nawiązywanie kontaktów i przepływ doświadczeń, gdyż uważamy, że to ludzie są fundamentem i warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia i szerzej gospodarki. 

Podczas Konferencji TechMine będziemy rozmawiali o biznesie, technologiach i zarządzaniu. Zaprezentujemy innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne, porozmawiamy z praktykami o ich doświadczeniach i wiedzy na temat przedsiębiorczości. Spotkanie da uczestnikom okazję do nawiązania korzystnych i trwałych kontaktów oraz do integracji i wymiany poglądów. 

W swoich działaniach TechMine promuje innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i zarządcze w małych i dużych firmach różnych branż. Współczesna przedsiębiorczość jest zjawiskiem o złożonej strukturze, jej praktykowanie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, holistycznego podejścia oraz sieci realnych – nie tylko wirtualnych – kontaktów pomiędzy ludźmi i organizacjami. Podczas naszych spotkań analizujemy różne aspekty innowacyjnej przedsiębiorczości: techniczny, ekonomiczny, organizacyjny i zarządczy. Konferencja będzie kolejnym wydarzeniem integrującym środowisko przedsiębiorców na Śląsku.


Nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się 18 października 2017 roku w Katowicach będzie się składało z 3 części:
  • 10:00 – 15:00 – warsztaty w formule open space "Jak technologia może globalnie promować Katowice". Główni odbiorcy: innowatorzy, osoby zajmujące się technologią, studenci i absolwenci kierunków technicznych, przedstawiciele samorządu lokalnego.
  • 16:30 – 20:00 – część konferencyjna, prelekcje zaproszonych ekspertów, dyskusje panelowe, prezentacja 3 najlepszych koncepcji wyłonionych podczas warsztatów z części pierwszej. Główni odbiorcy: przedsiębiorcy, menadżerowie, osoby zajmujące się technologią.
  • 20:00 - ... - After Party, integracja, nawiązywanie kontaktów. 

Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli małych i dużych firm, zainteresowanych promocją w lokalnym ekosystemie przedsiębiorczości innowacyjnej, nawiązywaniem współpracy, pozyskiwaniem partnerów, pracowników i klientów. Planujemy konferencję na 150+ uczestników, reprezentujących różne branże i organizacje. W tym w szczególności wyższą kadrę zarządzającą, przedsiębiorców, osoby zajmujące się technologią i studentów kierunków technicznych. Wspólnym mianownikiem zapraszanych prelegentów i uczestników jest chęć wdrażania innowacji w swoim otoczeniu zawodowym.

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 w Hotelu Angelo

Kontakt:
konferencje@techmine.pl
tel. (32) 720 23 25