Jak odnieść sukces na globalnym rynku?

IndustryStock.pl zaprasza do Katowic na trzecią konferencję dla eksporterów

Konferencje eksportowe organizowane przez portal IndustryStock.pl to uznane i sprawdzone źródło najnowszej wiedzy dla przyszłych i aktywnych uczestników globalnego rynku.
Grono wysokiej klasy ekspertów: wykładowców i panelistów, a także interaktywny charakter wydarzenia wspomogą Twój efektywny udziału w  międzynarodowym obrocie towarowym.

Trzecia edycja Konferencji „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach eksportowych?" odbędzie się 28-29 listopada 2019 r. w hotelu Novotel.

 

Dla kogo  – grupa docelowa

Organizatorzy zapraszają zwłaszcza właścicieli i kadrę zarządzającą firm o zasięgu międzynarodowym, menadżerów odpowiedzialnych za działania eksportowe oraz przedsiębiorców zaangażowanych w procesy internacjonalizacji polskich produktów.

Najnowsza wiedza – praktyczne informacje – debaty eksperckie

Uznani eksperci, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem na globalnym rynku, poprowadzą cztery sesje  tematyczne. Słuchacze dowiedzą się:

  • Jak  krok po kroku przygotować firmę do wyjścia na rynki zagraniczne?
  • Jako prowadzić rozliczenia międzynarodowe i minimalizować ryzyko kursowe w eksporcie?
  • Na jakie wsparcie instytucjonalne procesu internacjonalizacji produktów i usług mogą liczyć polscy eksporterzy?
  • Jakie nowoczesne narzędzia marketingu online mogą być przydatne w obrocie międzynarodowym?

Każda sesja tematyczna będzie składała się z wykładu wprowadzającego oraz debaty eksperckiej z żywym – mamy nadzieję – udziałem słuchaczy.

Networking
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji będzie bankiet, podczas którego w niezobowiązującej atmosferze będziemy mogli lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i – co szczególnie ważne – nawiązać szereg trwałych i owocnych kontaktów biznesowych.

Praktyczne warsztaty wraz z case studies

Drugiego dnia konferencji słuchacze będą mieli możliwość  sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce. Interaktywne zajęcia zaangażują wszystkich uczestników treningu. Zaplanowano dwa bloki tematyczne:

  • Negocjacje międzynarodowe – warsztat rozwoju kompetencji 
  • Praktyczne aspekty rozliczeń międzynarodowych w eksporcie. Case study

Szczegółowy program i wszystkie niezbędne informacje: www.konferencjaeksport.elamed.pl