Konferencja „Firmy rodzinne – przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki"


Zmiany zachodzące w sektorze firm rodzinnych, szczególnie ich wpływ na rozwój gospodarki oraz kształt obecnego rynku pracy będą wiodącymi tematami konferencji „Firmy rodzinne – przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki". 

Podczas konferencji rozwijane będą tematy kultury organizacyjnej w firmach rodzinnych, zmian zachodzących w ich strukturach, sukcesji, finansowania oraz doboru kadr. Uczestnicy konferencji znajdą wiele cennych informacji, przykładów, które mogą być inspiracją do dalszych działań i rozwoju.  

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Wymagana rejestracja na stronie https://www.aliorbank.pl/LP/konferencja-zafirmowani-katowice

Spotkanie adresowane jest nie tylko do przedstawicieli firm rodzinnych, ale także wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych oraz środowiska akademickiego.

Konferencja odbędzie się w piątek 27 kwietnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wydarzenie organizowane jest w ramach Akademii Zafirmowani.pl i stanowi preludium do 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2018.

Wydarzenie jest wynikiem współpracy Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Alior Banku S.A. oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Patronat medialny sprawują Miesięcznik Benefit oraz Magazyn Moja Firma. Partnerami wydarzenia zostali: DPM Sp. z o.o., ANRO Sp. z o.o., Eurokreator S.C., Fundacja „Fortis",
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.