Miasto Katowice podpisze list intencyjny z Funduszem Górnośląskim S.A.

W dniu 12.07.2017  o godzinie 12.30 w Willi Goldsteinów przy Placu Wolności 12a w Katowicach, nastąpi  uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Katowice, a Funduszem Górnośląskim S.A. Inicjatywa współpracy zrodziła się w związku z wygraniem przez Fundusz Górnośląski S.A. konkursu pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim" .

Fundusz Górnośląski S.A. jest największym w województwie śląskim operatorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z budżetem w wysokości 180 mln zł. Ten największy w województwie śląskim projekt realizowany będzie do 2023 r. Zadaniem Funduszu Górnośląskiego S.A. jako największego operatora BUR  jest wsparcie przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, poprzez usługi szkoleniowe tj. studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, oraz usługi doradcze, coaching, mentoring, czyli szeroko rozumiane usługi rozwojowe. W programie sam przedsiębiorca będzie mógł zadecydować, z jakiej usługi rozwojowej chce skorzystać.

Mając na względzie, iż projekt przyczyni się m.in. do gospodarczego rozwoju Miasta Katowice oraz podniesienia kwalifikacji katowickich przedsiębiorców strony listu intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie aktywizacji sektora MŚP. Ze strony Miasta Katowice list intencyjny podpisze Pierwszy Wiceprezydent Pan Bogumił Sobula, a ze strony Funduszu Górnośląskiego S.A. Prezes Zarządu Pani Bożena Rojewska.

Obszarem współpracy będzie m.in.: wzajemne wsparcie w działaniach promocyjnych, wymiana informacji ważnych z punktu widzenia oferowanych usług, wypracowywanie wspólnych inicjatyw w celu poprawy jakości realizowanych zadań oraz inne działania mające na celu tworzenie dostępnego systemu wsparcia dla MŚP.