Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe 


Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Technologie cyfrowe i języki obce - nie obce dla śląskich pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących i zamieszkałych w województwie śląskim.
Szkolenia obejmują:
- kurs komputerowy (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 100h/grupę,
- język angielski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 120h/grupę.

- język niemiecki lub francuski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 120h/grupę.
Do wyboru są dwie możliwości udziału:
I – kurs komputerowy lub językowy,
II – kurs komputerowy i językowy.
W projekcie mogą wziąć udział: 
- osoby w wieku powyżej 25 lat, pracujące, zamieszkujące w województwie śląskim, 

- w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie.
W projekcie nie mogą wziąć udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego zgodnego z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego lub certyfikatu komputerowego zgodnego ze standardem DIGCOMP potwierdzającego kwalifikacje.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie internetowej Projektu: www.technologiecyfrowe.biuroprojektu.eu