​​Jak wygrać przetarg publiczny w innych krajach UE?

 

Na stronie Enterprise Europe Network znajdziesz informacje w jaki sposób możesz wygrać przetarg publiczny w innych krajach UE - http://www.een.org.pl/index.php/informacje-ogolne.html .

Zapoznaj się z portalem zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej SIMAP – zawiera on  ogólne i szczegółowe informacje na temat europejskiego sektora zamówień publicznych. Znajdziesz w nim także odnośniki do najnowszych dyrektyw europejskich dotyczących zamówień publicznych, odnośniki do kodów i progów używanych w procedurach zamówień publicznych, oficjalne formularze standardowe dla ogłoszeń, które mają zostać opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego (Dz.U. S), opracowane zgodnie z przepisami dyrektyw europejskich - http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home.