​​Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)


Są to zagraniczne placówki podlegające Ministrowi Rozwoju i działają w ramach Ambasad i Konsulatów Rzeczpospolitej Polskiej. Celem działania Wydziałów jest przede wszystkim wspieranie polskich przedsiębiorców (zwłaszcza należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Informacje jakie  możesz uzyskać korzystając ze wsparcia WPHI:

  • baza danych kontaktów polskich i zagranicznych firm,
  • oferty współpracy zagranicznych i polskich firm,
  • warunki eksportu towarów i usług na danym rynku zagranicznym (taryfy celne, podatkowe, przepisy szczególne i inne bariery pozataryfowe),
  • warunki prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku (zasady, formy),
  • pomoc w ocenie ryzyka lokalnego danego przedsięwzięcia,
  • możliwość zakupu nieruchomości,
  • gdzie szukać porad prawnych lub firm windykacyjnych,
  • informacje o przetargach publicznych,
  • wykaz najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych (targowo-wystawienniczych),
  • informacje o instytucjach z otoczenia biznesu, izbach handlowych, organizacjach branżowych, instytucjach wpierających przedsiębiorczość.

Co do zasady, przedsiębiorca otrzymuje informacje zwrotne w ciągu 14 dni. Współpraca z WPHI podyktowana jest zasadami etyki, co oznacza, że nie są ujawniane tajemnice firmy (tj. informacje techniczne technologiczne, handlowe, organizacyjne, statystyczne i inne, które mogą mieć wpływ na zachwianie jej konkurencyjności).

 

Spis polskich placówek dyplomatycznych zagranicą znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki