​​​Regulacje prawne handlu międzynarodowego

 

Handel z krajami trzecimi uregulowany jest przez:

  • Unijny Kodeks celny oraz akty wykonawcze do Kodeksu

       eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1444478863283&uri=CELEX:32013R0952

  • Ustawa prawo celne wraz z przepisami wykonawczymi.

 

W handlu międzynarodowym Unii Europejskiej stosuje się poniższe środki regulujące obrót towarów:

  • wspólna taryfa celna,
  • zwolnienia celne,
  • preferencyjne środki taryfowe.