​​Portal Komisji Europejskiej wspierający internacjonalizację MSP

 

Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, prowadzi Portal wspierający internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw z krajów członkowskich Unii Europejskiej - SME Internationalisation Portal - ec.europa.eu/growth/smes/access-to-markets/internationalisation/support-tools_pl
Procesy globalizacji sprawiają, że firmy z UE, a szczególnie MSP, są narażone na coraz silniejszą konkurencję, zarówno ze strony gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących. Z tego względu, aby zaistnieć lub utrzymać się na rynku, muszą szukać nowych szans biznesowych i źródeł przewagi konkurencyjnej m.in. poprzez internacjonalizację, która jest przedmiotem wsparcia publicznego.

 

Jedną z form wsparcia publicznego ze strony KE jest dostępny w języku angielskim Portal, działający na zasadzie one-stop shop, który ma pomóc przedsiębiorstwom w rozszerzeniu działalności na rynki krajów spoza UE. Portal zapewnienia łatwy dostęp do szerokiej oferty istniejących usług publicznych, realizowanych przez podmioty na całym świecie - obecnie w bazie danych jest ok. 300 usługodawców.

Użytkownicy Portalu mogą przeszukiwać bazę według zadanych kryteriów. Z listy wybiera się kraj macierzysty oraz kraj docelowy, czyli rynek, którym zainteresowana jest firma. Dostawców usług można szukać nie tylko we własnym kraju, ale także w innych krajach UE i na poziomie UE oraz w wybranym kraju docelowym.

 

Następnie można zawęzić wyszukiwanie do takich kategorii jak:

 • typ wsparcia jakiego szuka firma
 • sektor biznesowy, w którym działa firma
  • rolnictwo
  • produkcja
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna
  • usługi
 • preferowany rodzaj internacjonalizacji
  • eksport
  • import
  • współpraca techniczna
  • znalezienie podwykonawcy
  • zostanie podwykonawcą
  • bezpośrednia inwestycja zagraniczna
 • kategoria usługi
 • preferowany język

 

Wyszukiwarka pozwala znaleźć potencjalnych dostawców usług – użytkownikowi wyświetla się lista podmiotów wraz z profilami i opisami rodzajów oferowanego wsparcia.

 

Dostęp do Portalu jest bezpłatny. Również usługodawcy mogą się bezpłatnie rejestrować, aby dodać do bazy swoją ofertę i charakterystykę prowadzonej działalności.