Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powstał na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA. Powołanie PFR jest jednym z rozwiązań Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju.Program Start in Poland ma na celu zwiększenie dostępności finansowania start-up’ów z funduszy venture capital, rozwijanie innowacyjnych projektów i pobudzenie zaangażowania prywatnego kapitału. Program przewiduje 3 etapy wsparcia: inkubację, akcelerację oraz rozwój. 15 czerwca 2016 r. w ramach programu Start in Poland został ogłoszony konkurs na program akceleracyjny Scale UP realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem pilotażu Scale UP jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do inicjowania lub zwiększania zakresu współpracy mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z dużymi przedsiębiorcami. Wybór projektów nastąpi w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez PARP. Więcej o konkursie: POIR​​