​​​​Jak wybrać najlepszą ofertę dla Twojej firmy?

 

  1. ​Znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa (listę wszystkich funduszy pożyczkowych znajdziesz tutaj www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/fundusze-pozyczkowe-i-poreczeniowe/

  2. Sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego).

  3. Sprawdź, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki.

  4. Sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej.

  5. Upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej.

  6. Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności.

  7. Sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.