​​​​Fundusze poręczeniowe

 

Fundusze poręczeniowe to ośrodki działające we współpracy z Krajowym Systemem Usług (KSU), które oferują poręczenia kredytowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Usługa funduszu poręczeniowego skierowana jest do przedsiębiorców chcących pozyskać zewnętrzne środki na założenie bądź rozwój działalności, od których instytucja finansująca wymaga wiarygodnego poręczenia kredytowego.


Źródło: ksu.parp.gov.pl


Zgodnie z przepisem Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często instytucje finansujące (banki, fundusze pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, podmioty świadczące usługi leasingowe oraz instytucje prowadzące działalność factoringową) wymagają od przedsiębiorców posiadania poręczenia od innej instytucji, co jest warunkiem koniecznym otrzymania finansowania. Poręczenie wymagane jest także w wielu przetargach o zamówienie publiczne. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i starasz się pozyskać pożyczkę lub kredyt, a także gdy stajesz do przetargu na zamówienie publiczne, a jednocześnie brakuje Ci odpowiedniego zabezpieczenia, by podjąć zobowiązanie, możesz złożyć wniosek o poręczenie swojego zobowiązania przez fundusz poręczeniowy. Warunkiem otrzymania poręczenia jest posiadanie zdolności kredytowej oraz uprzednie złożenie wniosku o finansowanie (kredyt lub pożyczkę) do instytucji finansującej, z którą fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę.

 

Dowodem wiarygodności funduszy poręczeniowych jest liczba wykonanych usług. W roku 2014 fundusze udzieliły 5.137 poręczeń (dane z 44 funduszy poręczeniowych) o łącznej wartości 704.200.264 PLN. Biorąc pod uwagę, że średnio poręczenia pokrywają 50% wartości udzielonego kredytu lub pożyczki, to średnia wartość poręczanego zobowiązania wynosi ok. 200 tys. PLN.

 

W roku 2013 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funduszom poręczeniowym działającym w ramach KSU nadane zostały ratingi. SPRAWDŹ RATING - ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/fundusz-poreczen-kredytowych/ranking_funduszy_poreczeniowych .

 

Na terenie Katowic działalność poręczeniową prowadzi Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. - rfp.pl

 

Do końca 2015 roku Śląski Fundusz Poręczeniowy ma w swojej ofercie bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Ofertą preferencyjnych poręczeń z opłatą 0 zł, realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objęte zostały kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Instytucje Finansujące najaktywniej współpracujące z Funduszem (Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A., BOŚ S.A. (Centrum Korporacyjne oraz Oddział w Katowicach), ESBANK Bank Spółdzielczy, Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach, SGB-Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Tychach, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A., Bank Spółdzielczy w Porąbce, Bank Spółdzielczy w Leśnicy oraz Bank Spółdzielczy w Będzinie).

Warunkiem uzyskania preferencyjnego poręczenia jest pozytywny wynik analizy wniosku o poręczenie, skutkujący oceną pozwalającą na zakwalifikowanie firmy do grupy Klientów objętych promocją. Bezpłatne poręczenia udzielane są na rzecz podmiotów przyporządkowanych do I i II klasy ryzyka wg przyjętych przez Fundusz procedur oceny. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, jest to ponad połowa podmiotów wnioskujących o poręczenie.


KLASA PRZEDSIĘBIORCYJAKOŚĆ KREDYTUPIERWOTNA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU
(dla KP* = 50% KK**)
PROMOCYJNA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU 
(dla KP* = 50% KK**)
IWysoka zdolność do spłaty0,10%0,00%
IIOdpowiednia zdolność do spłaty0,15%0,00%
IIIZdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki0,20%0,20%
IVZdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki0,25%0,25%

*KP – kwota poręczenia

**KK – kwota kredytu

Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo bezpośrednio u pracowników Funduszu pod numerem tel. (32) 785 85 85.

 

Pozostałe produkty finansowe oferowane przez Śląski Fundusz Poręczeniowy to:

1.       Poręczenia Kredytów i Pożyczek (rfp.pl/s,9.htm):

  • procedura standardowa (SPO – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw),
  • procedura RPO (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego),
  • wspólne poręczenia ŚRFP (Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy) i BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego),
  • poręczenia pomostowe.

2.       Poręczenia Leasingów (rfp.pl/s,70.htm).

3.       Poręczenia Wadiów Przetargowych (rfp.pl/s,85.htm).