​​​Projekty badawcze

 

Wykaz działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
  2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
  3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej.
  4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo".
  5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej".
  6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.2. Sektorowe programy B+R, „INNOCHEM".
  7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie „pre-seed" przez fundusze typu „proof of concept" – BRIdge Alfa.
  8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC.
  9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.2. Bon na innowacje.
  10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 4.1.4. Projekty aplikacyjne.