Jeśli chcesz skorzystać z dotacji unijnych…

 

Witaj w sekcji „DOTACJE UE"!

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała największe w Europie zasilenie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów mających na celu wyrównanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym. Spora część tych środków jest dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów inwestycyjnych, doradczych, badawczych i szkoleniowych. Tutaj znajdziesz informacje na temat zasad korzystania ze środków UE, a także szczegółową listę wszystkich programów wsparcia, gdzie o dotacje starać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wiedza zawarta w tej sekcji podzielona została na następujące kategorie:

​